Mät-, provnings- och besiktningsmetoder

I Introduktion till Fuktmekaniken [Sandin, Kenneth] beskrivs principer för fuktmätningsmetoder för relativ fuktighet, fukthalt/fuktkvot, kapillärmättnadsgrad och ytfuktmätning. Vidare beskrivs översiktligt fuktmätning i några olika material. Fuktcentrums infoskrift Fuktmätning i byggnader [Nilsson, Lars-Olof, Sjöberg, Anders, Togerö, Åse] ger en översikt över olika fuktmätningsprinciper, fuktmätningsmetoder och mätförfarande i olika typer av tillämpningar.

Utredning av fuktskador och åtgärder efter skador

Utredning av fuktskador kräver systematik, gedigna kunskaper och stor erfarenhet. När orsaken till skadan är klarlagd och erforderliga åtgärder vidtagna kan det också vara nödvändigt med sanering eller byte av skadat material. En grundläggande introduktion till fuktskadeutredningar och sanering efter fuktskador finns i kapitel 23 och 24 av Få bukt med fukt [Samuelson, Ingemar, Arfvidsson, Jesper, Hagentoft, Carl-Eric].

Ytterligare värdefull kunskap i detta ämne finns i Checklista vid skadeutredning [Samelson, Ingemar], Åtgärder mot fukt i kryprumsgrunder [Åberg, Olle] samt Torktider för betong efter vattenskada [Hedenblad, Göran].

Därtill finns en mängd andra rapporter som berör fuktmätning. Exempelvis:

Fuktmätning i trä:

Fuktmätning i betonggolv:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se