Missfärgning

Fuktfläckar från läckage ger ibland bestående missfärgningar. Vissa ytbehandlingar förändrar sin kulör med fukttillståndet; ibland kan denna förändring bli bestående. Mikrobiologisk påväxt ger ofta missfärgning.

 

 

Olika typer av mikrobiologisk aktivitet skapar missfärgning

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se