Kemisk nedbrytning

Korrosion på metaller är ett av de vanligaste exemplen på kemisk nedbrytning.

 

Rost är en vanlig fuktskada

 

Ett annat exempel är kemisk nedbrytning av golvlim, som genom sina emissioner kan ge försämrad luftkvalitet.

Kristiska fukttillstånd för bl a kemisk nedbrytning bör inhämtas från tillverkaren av materialet. AMA föreskriver (under MF) att tillverkaren av beläggningar, tätskiktsmaterial, fästmedel, spackelmassa och dylikt ska redovisa under vilken relativ fuktighet (RF) i underlaget som materialet får appliceras.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se