Fuktberäkningar och materialdata

För att kunna förutsäga och bedöma fuktillstånd behöver man ofta göra fuktberäkningar. Dessa kan vara allt från enkla överväganden till komplicerade datorprogram. Introduktion till Fuktmekaniken [Sandin, Kenneth], sid 27 ger exempel på enklare beräkningar av fukttillstånd, kondens inuti konstruktioner och uttorkning. I Fukthandboken [Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt] finns ytterligare exempel på fuktberäkningar i kapitel 7:1.

Fuktcentrum har några datorprogram för fuktberäkningar som kan laddas ner utan kostnad:

TorkaS för bedömning av betongs uttorkningstid

Risk1 - riskbedömning av kondensproblem i byggnadsdelar

Klimatdata - bearbetad väderdata från 10 svenska meteorologiska mätstationer

Genom Fuktcentrum kan man också få information om PC-programmet WUFI som kan användas för kopplad värme- och fukttransport i byggnadsdelar. WUFI kan utföra realistiska beräkningar av icke-stationära värme- och fuktförhållanden. Fuktcentrum ger också råd om vad man bör tänka på när man utnyttjar den här sortens PC-program.

På marknaden finns ytterligare flera kommersiella program för fuktberäkningar. Man skall dock vara medveten om att osäkerheter i randvillkor och materialdata gör att beräkningsresultat kan skilja sig mycket från verkligheten.

Randvillkor, det vill säga omgivande ute- och inneklimat för fuktberäkningar behandlas i Fuktkällor.

Materialdata för fuktberäkningar finns bl a i Fuktcentrums skrifter Introduktion till fuktmekaniken [Sandin, Kenneth] och Materialdata för fukttransportberäkningar [Hedenblad, Göran], i bilagor till Fukthandboken samt i standarden SS-EN ISO 10456.

Omräkningsfaktorer för några fuktstorheter hittar du här.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se