Standarder och regler

 • AMA
 • Boverkets Byggregler, BBR
 • BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum
  BKR
 • Säker vatteninstallation
  VVS-installatörerna
 • Säkra våtrum
  GVK
 • EN 13829
  Byggnaders termiska egenskaper - Bestämning av byggnaders lufttäthet - Tryckprovningsmetod
 • EN 14351-1
  Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper - Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage
 • ETAG 022
  Guideline for European Technical Guidelines - Watertight covering kits for wet room floors and or walls
 • SS-EN ISO 9346
  Värmeisolering - Masstransport - Fysikaliska storheter och definitioner
 • SS-EN ISO 10456
  Byggmaterial och produkter - Fukt- och värmetekniska egenskaper - Tabeller med beräkningsvärden och metoder för bestämning av termiska egenskaper för deklarering respektive beräkning
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se