Vattenskadeundersökningen

Vattenskador kostar enligt Vattenskadeundersökning 2005 [VVS Företagen] minst fem miljarder kronor om året, vilket omräknat blir 100 miljoner kronor i veckan.

 

Huvudorsakerna till vattenskadorna är

  1. Ledningssystemet (60 % av antalet skador)
  2. Tätskikt i våtrum (27 % av antalet skador)
  3. Utrustning (13 % av antalet skador)

Skadorna i ledningssystemen förekommer mest i kallvattenledningar (drygt 40 % av ledningsskadorna) följt av värmeledningar och avloppsrör (25 % vardera). Minst antal skador förekommer i varmvattenrör (knappt 10 % av ledningsskadorna). Den valigaste skadeorsaken är korrosion.

Skadorna vid tätskikt i våtrumsväggar förekommer mest vid kakelbeklädnad. Skadorna vid tätskikt i våtrumsgolv förekommer mest vid trådsvetsad plastmatta.

Vad gäller utrustningar är diskmaskinen den utrustning som orsakar flest vattenskador (46 % av skadorna orsakade av utrustning).

Idag finns välutformade råd, anvisningar och regelverk som framförallt utformats och ges av branschorganisationerna.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se