Tätskikt i våtrum

Mögelskadad konstruktion invid våtrum.

 

Fuktsäkerheten hos konstruktioner som omger ett våtrum beror bl a av tätskiktets funktion i våtrummet. Undersökningar och beräkningar i Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar [Jansson, Anders] visar på vikten av att en fuktsäkerhetsprojektering av sådana konstruktioner utförs. I rapporten finns rekommendationer om utförande.

 

Vatten tränger snabbt in till sättbruket bakom kakel. Då är det viktigt att tätskiktet hindrar fukten att nå känsliga delar i konstruktionen bakom sättbruket.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se