Säkerhet mot vattenskador i våtenheter och från vattenförande rör

Fuktskador orsakade av brister i våtrum och lackage från vattenbärande installationer är alltför vanliga och orsakar fastighetsägare och försäkringsbolag stora kostnader. För att undvika många av dessa skador kan information hämtas från de olika branschorganisationerna.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se