Utfackningsväggar

Utfackningsväggar har oftast en värmeisolering mellan träreglar och olika typer av ytterligare skikt på in- och utsida.

 

 

Yttervägg med värmeisolering mellan stående reglar.

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se