Massiva väggar / enskiktsväggar

Massiva väggar var vanligare förr och hade en bärande och isolerande stomme av tegel, lättbetong eller trä.

   
Äldre hus (ca 100 år) med utvändigt putsad homogen tegelvägg Stomme av massivt trä (liggande timmer) och utvändig stående träpanel

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se