Vindar

Detta avsnitt behandlar ventilerade vindsutrymmen med oisolerade tak och värmeisolerat vindsbjälklag. Detta är en vanligt förekommande konstruktion som i takt med att vindsbjälklaget värmeisoleras alltmer har blivit mer fuktkänslig.

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se