Terrasstak

Terrasstak är ett samlingsnamn för yttertak som kan nyttjas för olika ändamål, t ex parkeringsdäck eller takträdgård. Tätskiktet och värmeisoleringen skyddas med en överbyggnad som avpassas efter takets användning. Terrasstaket måste projekteras med hänsyn till fukt utifrån, fukt inifrån och i de flesta fall byggfukt. Särskild omsorg måste ägnas åt avvattningen av regn och snö dels därför att terrasstaken alltid har liten lutning och dels därför att de ofta har känsliga anslutningar till övriga delar av byggnaden.

 

Terrasstak som takträdgård över garage
(foto Per Ingvar Sandberg)

Byggnadsfysikaliskt kan man skilja mellan följande konstruktioner:

 

Invändig värmeisolering eller ingen värmeisolering alls  Tätskiktet ovanpå utvändig värmeisolering Tätskiktet under utvändig värmeisolering
     

 

Detta avsnitt är under utveckling

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se