Plåttak

Detta avsnitt behandlar tak som består av bärande, trapetskorrugerad plåt och ovanliggande isolering. Tätskiktet är oftast papptäckning. Erfarenheten visar att det bärande plåtdäcket varken är luft- eller diffusionstätt och därför läggs normalt en ångspärr mellan isolering och plåt.

 

Teckning: Agneta Olsson-Jonsson, SP

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se