Parallelltak

Detta avsnitt behandlar trätak där ytterytan och innerytan är parallella. Dessa tak är normalt ventilerade med en luftspalt. Tak över låga, ventilerade vindsutrymmen fungerar på motsvarande sätt.

 

Teckning: Agneta Olsson-Jonsson, SP

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se