Omvända tak

I omvända tak placeras tätskiktet under värmeisoleringen. Värmeisoleringen kommer då att utsättas för nederbörd och måste väljas och utformas med hänsyn till detta. Ovanpå värmeisoleringen läggs en skyddsbeläggning, t ex makadam, gångbaneplattor e.d. (se även Terrasstak). Fördelen med omvända tak är att tätskiktet skyddas mot yttre påverkan, t ex UV-strålning, temperaturväxlingar och mekanisk påverkan. Taket måste också - som alla tak - dimensioneras för inifrån kommande fukt och i vissa fall byggfukt.

 

Teckning: Agneta Olsson-Jonsson, SP 

 

Detta avsnitt är under utveckling

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se