Betongtak

Detta avsnitt behandlar tak med bärande delar av armerad betong. Den bärande betongen kan vara platsgjuten eller bestå av förtillverkade element. Värmeisoleringen görs utvändigt och kan vara cellplast eller mineralull och någon gång cellglas. Betongelementen kan läggas i lutning, annars gjuts en fallbetong på betongplattan. Takfallet kan också byggas upp av isoleringen.

 

Teckning: Agneta Olsson-Jonsson, SP

Betongtak med utvändig värmeisolering,
till vänster av mineralull, till höger av cellplast
.

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se