Allmänt om tak

Detta avsnitt behandlar några aspekter som gäller alla tak- och terasskonstruktioner.

Tak är ibland komplicerade byggnadsdelar och utgör ofta en viktig del i byggnadens arkitektur. Utan ett väl fungerande tak skadas byggnaden snabbt.

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se