Tak

Taket skall i första hand skydda byggnaden mot nederbörd. Vattentäthet och takavvattning är därför viktiga aspekter vid utformningen av taket. Utöver skydd mot nederbörd skall taket – liksom alla byggnadsdelar – också projekteras med hänsyn till fukt i inne- och uteluften och i förekommande fall byggfukt.

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se