Betongbjälklag

Betongbjälklag kan innehålla stora mängder byggfukt som måste torka ut innan t ex golvläggning kan göras. Ibland blir hela byggets tidplan beroende av hur snabbt ett betongbjälklag kan torka ut.

Gjutning av mellanbjälklag av betong

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se