Mellanbjälklag

Mellanbjälklag är inte utsatta för uteklimat eller markfukt i driftsskedet. De har dessutom normalt uppvärmda utrymmen på både ovan- och undersidan. I de flesta fall räcker det alltså att ta hänsyn till byggfukt vid fuktsäkerhetsprojektering av mellanbjälklag.

Mellanbjälklag med armering samt el- och ventilationsinstallationer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se