Ändring av lufttäthet

Andra åtgärder som kan innebära förändringar som man måste ta hänsyn till kan exempelvis vara lufttätning i gamla byggnader. Lufttätning är positiv ur energisynpunkt, termisk komfort och fuktsäkerhetssynpunkt. Förändringar kan dock i vissa fall medföra en minskad luftväxling om byggnadens ventilation baserades på luftläckage via exempelvis fönsteranslutningar. I det fallet bör luftväxlingen tillgodoses på annat sätt, gärna ett mekaniskt ventilationssystem.

En förbättring av tätningen vägg-karm, karm-båge eller båge-glas ändrar tryckförhållanden och kan påverka hela byggnadens funktion.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se