Byggnaden som system

   

Äldre byggnader hade enkla installationer och funktionen på systemnivå var enkel att förstå. Nya byggnader har komplicerade installationer och konstruktionslösningar. De kräver därför mycket större ansträngningar för att fungera väl. Vid förändringar krävs god förståelse för hur den totala funktionen – inte bara fuktförhållandena – påverkas.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se