Nyheter

Här hittar du nyheter inom området.

Aktuella nyheter

[2010-09-10]

Att uppnå god lufttäthet

Examensarbete 2010:24 av Emma Eliasson, Chalmers.» Läs mer...
[2010-04-04]

Våtrumsgolv med kermiska plattor på träbjälklag

» Läs mer...
[2010-03-04]

Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar

» Läs mer...
[2010-01-11]

Kvalitetssäkring av fasader

» Läs mer...
[2009-08-21]

SP-rapport om putsade regelväggar

» Läs mer...
[2009-07-16]

WHO guidelines för innemiljö: Fukt och mögel

» Läs mer...
[2009-03-02]Peter Brander

Licentiatuppsats om optimering av byggtorkning

» Läs mer...
[2009-02-27]

Byggcentrum satsar med "Fukt i fokus"

» Läs mer...
[2009-01-14]

Ny doktorsavhandling

Myktoxiner i inomhusmiljö - ny doktorsavhandling framlagd av Erica Bloom, Lunds Universitet i december 2008» Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se