Kvalitetssäkring av fasader

 

Artikel i Bygg&Teknik nr 8 2009 om P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader.  Det har visat sig ett finnas ett intresse för att kvalitetssäkra lösningar för fasader, bland annat ur fuksäkerhetssynpunkt. Artiklen beskriver ett sätt att gå tillväga för att metodiskt arbeta igenom och utvärdera olika lösningar.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se