Licentiatuppsats om optimering av byggtorkning

Den 27 februari 2009 presenterar Peter Brander licuppsatsen "Verktyg för optimering av byggtorkning" vid LTH. Byggtorkning innefattar stora och varierande kostnader för energi, provisorier och kontroller. Projektet innehåller verktyg för att kostnadsoptimera byggtorkningar och olika beräknings och bedömningsparametrar. I Licentiatuppsatsen beskrivs även ett kontrollsystem för torkmiljöer.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se