Byggcentrum satsar med "Fukt i fokus"

Byggcentrum i Mölndal invigde i februari 2009 den nya permanentutställningen "Fukt i fokus". Här kan byggsektorns aktörer, men även privatpersoner, besöka utsällningen och hämta information om fukt i byggnader. Bl a informerar olika företag om sina byggprodukter i syfte att göra byggnader mer fuktsäkra.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se