Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar

Goda exempel på lufttäta konsruktionslösningar (SP Rapport 2010:9). Byggsektorns intresse för att bygga lufttäta hus växer i takt med att energikraven skärps. I rapporten redovisas lösningar som använts i byggnader där man lyckats med en god lufttäthet.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se