Våtrumsgolv med kermiska plattor på träbjälklag

 

I projektet redovisas erfarenheter från tio skadefall på uppdrag av Länsförsäkringar. Projektet ger en indikation på hur arbetsutförandet och förekommande material ser ut där skador har uppkommit. I detta golvprojekt är skadorna orsakade av framförallt utförandefel, i tidigare väggprojekt var skadorna orsakade av undermåliga tätskiktssystem.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se