FORMAS

SP-koncernen arbetar i starka forskningsmiljöer. Våra profilområden visar vår samlade kompetens inom viktiga bransch- och samhällsområden.

 

SP är medlem i
Fuktcentrum

 

 

Teckning: Eric Werner Tecknaren

Denna hemsida innehåller information om fuktsäkra byggnader. Informationen är kort, med möjlighet till fördjupning med hjälp av länkar, referenser och infogade dokument.

Målgruppen för informationen är framförallt projektörer, men även andra som söker information om fuktsäkert byggande. Exempelvis finns förslag till checklistor som kan användas vid projektering och byggande.

Hemsidan behandlar fuktfrågorna i alla skeden från projektering till förvaltning.

Informationen har ställts samman av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med finansiering från Formas. 

 

 

 

Projektering
April 2006

Byggande
April 2007

Förvaltning
Maj 2008

Nyheter

[2010-09-10]

Att uppnå god lufttäthet

Examensarbete 2010:24 av Emma Eliasson, Chalmers.» Läs mer...
[2010-04-04]

Våtrumsgolv med kermiska plattor på träbjälklag

I projektet redovisas erfarenheter från tio skadefall på uppdrag av Länsförsäkringar.» Läs mer...
[2010-03-04]

Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar

I rapporten redovisas lösningar som använts i byggnader där man lyckats med en god lufttäthet.» Läs mer...
[2010-01-11]

Kvalitetssäkring av fasader

Artiklen beskriver ett sätt att gå tillväga för att metodiskt arbeta igenom och utvärdera olika lösningar» Läs mer...
[2009-08-21]

SP-rapport om putsade regelväggar

I rapporten redovisas bl a en kartläggning av omfattningen av fuktskador i putsade enstegstätade väggar samt en genomgång av konstruktioner under utveckling.» Läs mer...
[2009-07-16]

WHO guidelines för innemiljö: Fukt och mögel

Rapporten innehåller en genomgång av vetenskapligt påvisade samband mellan hälsoproblem kopplade till fukt i byggnaden och biologisk påväxt.» Läs mer...
Peter Brander
[2009-03-02]

Licentiatuppsats om optimering av byggtorkning

Den 27 februari 2009 presenterar Peter Brander licuppsatsen "Verktyg för optimering av byggtorkning" vid LTH» Läs mer...
[2009-02-27]

Byggcentrum satsar med "Fukt i fokus"

Byggcentrum i Mölndal invigde i februari 2009 den nya permanentutställningen "Fukt i fokus".» Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se