Byggnadsdelar

Alla byggnadsdelar måste beaktas ur fuktsynpunkt för att fuktsäkerheten skall bli god. Inom detta avsnitt redovisas konstruktionsdelarna tillsammans med information om hur fuktsäkerheten kan förbättras och fuktrelaterade skador undvikas. Checklistor för projekteringsskede och byggskede finns att hämta under flera av byggnadsdelarna. 

 

 

 

 

 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se