Grundläggning

Grunden utgör byggnadens kontakt med marken. Den skall dimensioneras med hänsyn till de speciella fukt- och temperaturförhållande som råder i marken. Fuktförhållandena i marken motsvarar oftast 100 % RF och fritt vatten och även begränsat vattentryck förekommer. Dessutom bildas under byggnaden en ”värmekudde” som kan påverka fuktsäkerheten.

Gjutning av betongplatta på underliggande värmeisolering, ett vanligt och säkert grundläggningssätt.

 

 

Krypgrund

 

Platta på mark

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se